Optymalizuj i monitoruj
swoje działania w e-commerce

Jestem zainteresowany usługami SellBeast,
proszę o przesłanie oferty

Sell Cruncher
Monitoring i analiza asortymentu e-sklepów
Sell Cruncher to usługa, która poprzez monitoring i analizę asortymentu sklepów internetowych konkurencji, pozwala na dostosowanie oferty towarów sklepu do szybko zmieniającej się oferty konkurencji. Narzędzie to udostępnia zbierane na bieżąco ze wskazanych stron konkurencji dane dotyczące wahań cen i dostępności wybranych produktów. W efekcie klient dostaje interaktywny raport zawierający sugestie działań, które powinien podjąć administrator sklepu, aby utrzymać lub poprawić swoje zyski. Ponadto, wyższe pakiety oferują możliwość automatycznej aktualizacji cennika sklepu, opartej na podstawie wygenerowanych wytycznych. Usługa świadczona jest za pośrednictwem serwisu internetowego oraz połączonej z nim aplikacji instalowanej lokalnie na komputerze klienta. Serwis zbudowany jest w oparciu o technologię RWD, dzięki czemu zachowuje swoją pełna funkcjonalność również na urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon). Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość przydzielenia dostępu do różnych części aplikacji. Dzięki możliwości tworzenia subkont użytkowników, można przydzielić im dostęp do ściśle wydzielonych funkcji. Jest to szczególnie użyteczne np. dla managerów ecommerce, którzy mogą przekazać swoim podwładnym dostęp do podglądu danych. Aplikacja nie wymaga stałego dostępu do Internetu, dzięki czemu przeglądanie wyników analizy monitoringu może odbywać się offline. Synchronizacja z monitorowanymi sklepami konkurencji i aktualizacja asortymentu w sklepie klienta wymagają połączenia z Internetem.

Optymalizuj i monitoruj swoje działania w e-commerce

Jestem zainteresowany usługami SellBeast,
proszę o przesłanie oferty